ZD Rosice

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je moderní a prosperující zemědělský podnik v Pardubickém kraji. Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby), zemědělskou výrobu (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov), porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků (maso, uzeniny, pekařské výrobky).

Aktuální nabídka
text

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je podnikem s dlouholetou tradicí. Byl založen v roce 1949, prošel transformací zemědělství jako celek, vypořádává se s restituenty. Obhospodařuje více než 2 tisíce hektarů zemědělské půdy a má zájem pronajmout další pozemky. Zpracováním zemědělské produkce ve svých provozech a prodejem ve svých maloobchodních prodejnách dodává konečnému spotřebiteli především maso, masné výrobky a pečivo.

 

 PŘÍJEM OVOCE DO PALÍRNY
!!!!!UKONČEN!!!!!

OD 28.11.2016 VYDÁVÁME VYPÁLENÉ ŠVESTKY
ČÍSLO VÁŽNÍHO LÍSTKU 108 - 437

OD 8.11.2016 VYDÁVÁME VYPÁLENÉ HRUŠKY

OD 19.9.2016 VYDÁVÁME VYPÁLENÉ TŘEŠNĚ A VIŠNĚ
Nově zavádíme sobotní prodej

prodejna masa Synčany

od 7 do 10 hodin

prodejna krmiv Rosice

od 7 do 10 hodinNovinky
Zeptejte se nás
Odkazy
Vyhráli jsme v soutěži

Obdrželi jsme ocenění