ZD Rosice

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je moderní a prosperující zemědělský podnik v Pardubickém kraji. Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby), zemědělskou výrobu (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov), porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků (maso, uzeniny, pekařské výrobky).

Aktuální nabídka
text

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je podnikem s dlouholetou tradicí. Byl založen v roce 1949, prošel transformací zemědělství jako celek, vypořádává se s restituenty. Obhospodařuje více než 2 tisíce hektarů zemědělské půdy a má zájem pronajmout další pozemky. Zpracováním zemědělské produkce ve svých provozech a prodejem ve svých maloobchodních prodejnách dodává konečnému spotřebiteli především maso, masné výrobky a pečivo.

V únoru 2017 byla uvedena do provozu mlékárna s prodejnou potravin v Rosicích.

 

           

                                        


Vybudováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.2.1 - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměr: a) Zemědělské podniky   
OD 15.3. 2017 VYDÁVÁME VYPÁLENÉ JABLKA

OD 28.11.2016 VYDÁVÁME VYPÁLENÉ ŠVESTKY


OD 8.11.2016 VYDÁVÁME VYPÁLENÉ HRUŠKY

OD 19.9.2016 VYDÁVÁME VYPÁLENÉ TŘEŠNĚ A VIŠNĚNovinky
Zeptejte se nás
Odkazy
Vyhráli jsme v soutěži

Obdrželi jsme ocenění