ZD Rosice

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je moderní a prosperující zemědělský podnik v Pardubickém kraji. Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby), zemědělskou výrobu (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov), porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků (maso, uzeniny, pekařské výrobky).

Aktuální nabídka
text

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je podnikem s dlouholetou tradicí. Byl založen v roce 1949, prošel transformací zemědělství jako celek, vypořádává se s restituenty. Obhospodařuje více než 2 tisíce hektarů zemědělské půdy a má zájem pronajmout další pozemky. Zpracováním zemědělské produkce ve svých provozech a prodejem ve svých maloobchodních prodejnách dodává konečnému spotřebiteli především maso, masné výrobky a pečivo.

 

 


     PŘEDSTAVENSTVO  ZEMĚDĚLSKÉHO  DRUŽSTVA  ROSICE U CHRASTI


VÁS  ZVE  NA


výroční členskou schůzi,která se koná v pátek 17. června 2016 v 10 hodin na sále v Rosicích


  Program:

  Zahájení

  Volba mandátové a návrhové komise

  Zpráva představenstva za r. 2O15

  Zpráva mandátové komise

  Zpráva kontrolní komise

  Schválení finanční uzávěrky za rok 2O15 a rozdělení zisku

  Doplnění člena představenstva

  Dopis  Ing. Josefa Nováka

  Různé

  Diskuse

  Usnesení

  Závěr

                                                    Představenstvo Zem. družstva

                                                                 Rosice u ChrastiNově zavádíme sobotní prodej

prodejna masa Synčany

od 7 do 10 hodin

prodejna krmiv Rosice

od 7 do 10 hodinZemědělské družstvo Rosice u Chrasti přijme prodavačku do prodejny v Hrochově Týnci a brigádníka do prodejen na léto 2016.
Bližší informace poskytne nejbližší prodejna ZD nebo p. Korbelová na tel. čísle 725941692.
Novinky
Zeptejte se nás
Odkazy
Vyhráli jsme v soutěži

Obdrželi jsme ocenění