ZD Rosice

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je moderní a prosperující zemědělský podnik v Pardubickém kraji. Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků (tradiční způsob výroby), zemědělskou výrobu (chov skotu na maso a mléko, chov prasat a šlechtitelský chov), porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků (maso, uzeniny, pekařské výrobky).

Aktuální nabídka
text

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti je podnikem s dlouholetou tradicí. Byl založen v roce 1949, prošel transformací zemědělství jako celek, vypořádává se s restituenty. Obhospodařuje více než 2 tisíce hektarů zemědělské půdy a má zájem pronajmout další pozemky. Zpracováním zemědělské produkce ve svých provozech a prodejem ve svých maloobchodních prodejnách dodává konečnému spotřebiteli především maso, masné výrobky a pečivo.


VÝDEJ ODPADNÍHO OBILÍ PRO ČLENY

BUDE PROBÍHAT

OD 4.12.2017 DO 8.12.2017

7:00 - 17:00 hod.Od úterý 28.11.2017 budeme vyplácet pachtovné z pozemků na pokladně v sídle družstva, Synčany 34
Příjem jablek do palírny bude ukončen 20.11.2017


Pondělí       12:30 - 16:30

Středa         12:30 - 16:30

Čtvrtek        10:00 - 12:00  12:30 - 13:30

Pátek          10:00 - 12:00  12:30 - 13:30


Destilát k výdeji od lístku č. 1 do č. 14 (třešňovice)


Od 30.10. k vyzvednutí destilát od lístku č. 15 do č. 100 (švestky)


Od 22.11. k vyzvednutí destilát od lístku č. 24 do č. 197 (hrušky)více informací na tel. 724 851 132
V únoru 2017 byla uvedena do provozu mlékárna s prodejnou potravin v Rosicích.

 

           

                                        


Vybudováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.2.1 - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměr: a) Zemědělské podniky   

Novinky
Zeptejte se nás
Odkazy
Vyhráli jsme v soutěži

Obdrželi jsme ocenění