Podívejte se na naše ocenění

Představenstvo zemědělského družstva Rosice u Chrasti svolává

členskou schůzi

která se koná v pátek 13. května 2022 v 10:00 hodin
 v sále Zemědělského družstva v Rosicích, budova č.p. 6

Program:

Zahájení, volba předsedajícího schůze
Schválení jednacího a volebního řádu

Volba mandátové, volební a návrhové komise
Zpráva mandátové komise
Zpráva představenstva za rok 2021
Zpráva kontrolní komise
Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2021 a rozdělení zisku
Volba představenstva, kontrolní komise, předsedy a místopředsedy představenstva
Vyhlášení výsledků voleb
Schválení smluv o výkonu funkce a odměn pro členy představenstva a kontrolní komise
Diskuse
Usnesení
Závěr

Představenstvo Zemědělského družstva Rosice u Chrasti

Členové družstva mohou nahlédnout do účetní uzávěrky v sídle družstva, budova č.p. 34 v Synčanech v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

 

Člen družstva, který chce kandidovat do orgánů družstva nebo na předsedu či místopředsedu představenstva doručí nejpozději do 6. května 2022 do sílda družstva, budova č.p. 34 v Synčanech písemnou žádost s uvedením kandidatury.

Pozvánka ke stažení

Certifikáty

Dokumenty

Název projektu:

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti – investice do RV

Název operace:
Investice do zemědělských podniků
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků, záměr g) rostlinná výroba.

Čím se zabýváme

Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků, zemědělskou výrobu, porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků.

Naše služby

výroba a dodávky pekařských výrobků
porážka jatečních zvířat
zemědělské výroba
prodej vlastních výrobků
Projekt: Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti – investice do RV
Název operace: Investice do zemědělských podniků
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků, záměr g) rostlinná výroba.
© 2022 ZD Rosice u Chrasti | Vyrobilo studio
Ochrana osobních údajů
arrow-circle-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram