Podívejte se na naše ocenění

Představenstvo zemědělského družstva Rosice u Chrasti Vás zve na

výroční členskou schůzi

která se koná v pondělí 28. června 2021 ve 13 hodin
na sále Zemědělského družstva v Rosicích

Program:

Zahájení
Volba mandátové a návrhové komise
Zpráva představenstva za r. 2020
Zpráva mandátové komise
Zpráva kontrolní komise
Schválení finanční uzávěrky za rok 2020 a rozdělení zisku
Diskuse
Usnesení
Závěr

Představenstvo Zemědělského družstva Rosice u Chrasti

Vážení členové družstva,

vzhledem k tomu, že se výroční členská schůze bude konat s dodržením aktuálních bezpečnostních opatření Vás prosíme, pokud se rozhodnete nezúčastnit se VČS osobně, o zpětné zaslání plné moci, abychom zajistili usnášení schopnost VČS.

Pozvánka a plná moc ke stažení

Certifikáty

Dokumenty

Název projektu:

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti – investice do RV

Název operace:
Investice do zemědělských podniků
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků, záměr g) rostlinná výroba.

Čím se zabýváme

Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků, zemědělskou výrobu, porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků.

Naše služby

výroba a dodávky pekařských výrobků
porážka jatečních zvířat
zemědělské výroba
prodej vlastních výrobků
Projekt: Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti – investice do RV
Název operace: Investice do zemědělských podniků
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků, záměr g) rostlinná výroba.
© 2022 ZD Rosice u Chrasti | Vyrobilo studio
Ochrana osobních údajů
arrow-circle-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram