Rostlinná výroba ZD Rosice u Chrasti

Stěžejní činností ZD Rosice U Chrasti je rostlinná výroba.

  • Výměra obhospodařované zemědělské půdy je – 1975 ha, z toho orné půdy – 1871 ha.
  • V osevním postupu mají nejvyšší zastoupení obiloviny se specifikací na potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen a krmné obilí.
  • Výměru kukuřice na siláž redukujeme na potřebné množství pro živočišnou výrobu. Kukuřici na zrno – osevní plochy regulujeme dle požadavku trhu a cenových relací a pro vlastní potřeby na krmné účely.
  • Ozimou řepku pěstujeme minimálně na 300 ha. Rozsah víceletých pícnin je dán potřebou živočišné výroby.
  • V osevním postupu ponecháváme v malém rozsahu hrách, pelušku a směsky na plochách dle situace na trhu.
  • Zajištění prací v rostlinné výrobě – veškeré práce zajišťujeme vlastními mechanizačními prostředky, včetně hnojení organickými hnojivy. Pouze výživu průmyslovými hnojivy z části řešíme dodavatelsky například jarní letecké přihnojení dusíkatým hnojivem.
  • V oblasti hnojení především využíváme chlévské mrvy, zeleného hnojení a vyššího stupně zařazení plodin obohacujících půdu dusíkem.

Odpovědní pracovníci

Rostlinná výroba

Michal Zlatohlávek, DiS. +420 773 772 397

Mechanizace

František Kobosil +420 778 725 917

Krmný úsek

Petr Plachý +420 770 169 148

Spokojenost zákazníků je pro naše zemědělské družstvo měřítkem dobře odvedené práce

Těšíme se na vaši návštěvu

© 2024 ZD Rosice u Chrasti
by Media Heroes