Živočišná výroba ZD Rosice u Chrasti

Chov skotu je jedním z významných článků živočišné výroby ZD Rosice U Chrasti.

Chov skotu

Stavy skotu
 ks
  • 595 ks dojnic
  • 320 ks býků na výkrm

Chov skotu je jedním z významných článků živočišné výroby ZD Rosice u Chrasti.
Jsme zaměřeni na produkci mléka a masa, proto chováme plemeno Montbeliarde, které je pro tuto produkci určeno.
Veškerý chovný materiál si zajišťujeme sami (uzavřený obrat stáda).

  • chov Montbeliarde krav – mléko a maso
  • chov býků – maso

Téměř celou produkci masa zpracováváme na vlastních jatkách.

Chov prasat

Chov prasat
 ks
  • v předvýkrmu 810 ks
  • ve výkrmu 1590 ks
  • prasnic 375 ks
  • chovná prasata 555 ks

Náš chov prasat je založen na uzavřeném obratu stáda. Vedle šlechtitelského chovu prasat zaujímá významné místo v produkci zemědělského družstva. Z jednotlivých poroden jsou selata převážena do předvýkrmu a dále pak do výkrmu. Zdravotní stav je neustále kontrolován. Naše porodny splňují požadavky na WELFERE (komfort) prasat, mají dostatečný prostor.

Veškerá naše produkce výkrmových prasat je porážena na vlastních jatkách. Chov – křížení je zaměřeno na vysokou zmasilost, což se odráží ve vysoké kvalitě produkovaného masa.

Odpovědní pracovníci

Chov skotu

Milan Drábek +420 724 806 671

Chov skotu

Jarmila Petrýdesová +420 724 821 319

Chov prasat

Zuzana Vinklerová +420 724 131 475

Chov prasat

Klára Štefková +420 607 008 206

Spokojenost zákazníků je pro naše zemědělské dřustvo měřítkem dobře odvedené práce

Těšíme se na vaši návštěvu

© 2022 ZD Rosice u Chrasti
by Media Heroes