Živočišná výroba ZD Rosice u Chrasti

Chov skotu je jedním z významných článků živočišné výroby ZD Rosice U Chrasti.

Chov skotu

Stavy skotu
  • 576 ks dojnic
  • 281 ks býků na výkrm

Jsme zaměřeni na produkci mléka a masa, proto chováme plemeno Montbeliarde, které je pro tuto produkci určeno.

Veškerý chovný materiál si zajišťujeme sami (uzavřený obrat stáda).

  • chov Montbeliarde krav – mléko a maso
  • chov býků – maso

Téměř celou produkci masa zpracováváme na vlastních jatkách.

Chov prasat

Stavy prasat
  • v předvýkrmu 560 ks
  • ve výkrmu 988 ks
  • prasnic 174 ks
  • chovná prasata 0 ks

Náš chov prasat je založen na uzavřeném obratu stáda. Vedle šlechtitelského chovu prasat zaujímá významné místo v produkci zemědělského družstva. Z jednotlivých poroden jsou selata převážena do předvýkrmu a dále pak do výkrmu. Zdravotní stav je neustále kontrolován. Naše porodny splňují požadavky na WELFERE (komfort) prasat, mají dostatečný prostor.

Veškerá naše produkce výkrmových prasat je porážena na vlastních jatkách. Chov – křížení je zaměřeno na vysokou zmasilost, což se odráží ve vysoké kvalitě produkovaného masa.

Odpovědní pracovníci

Chov skotu

Ťopková Lenka +420 771 177 547

Chov prasat

Zuzana Vinklerová +420 724 131 475

Chov prasat

Klára Štefková +420 607 008 206

Spokojenost zákazníků je pro naše zemědělské družstvo měřítkem dobře odvedené práce

Těšíme se na vaši návštěvu

© 2024 ZD Rosice u Chrasti
by Media Heroes