Chov skotu je jedním z významných článků živočišné výroby ZD Rosice u Chrasti.

Živočišná výroba ZD Rosice u Chrasti

Stavy skotu

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
ks
595 ks dojnic
320 ks býků na výkrm

Chov skotu

Chov skotu je jedním z významných článků živočišné výroby ZD Rosice u Chrasti.
Jsme zaměřeni na produkci mléka a masa, proto chováme plemeno Montbeliarde, které je pro tuto produkci určeno.
Veškerý chovný materiál si zajišťujeme sami (uzavřený obrat stáda).
chov Montbeliarde krav – mléko a maso
chov býků – maso
Téměř celou produkci masa zpracováváme na vlastních jatkách.

Stavy prasat

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
ks
v předvýkrmu 810 ks
ve výkrmu 1590 ks
prasnic 375 ks
chovná prasata 555 ks

Chov prasat

Náš chov prasat je založen na uzavřeném obratu stáda. Vedle šlechtitelského chovu prasat zaujímá významné místo v produkci zemědělského družstva. Z jednotlivých poroden jsou selata převážena do předvýkrmu a dále pak do výkrmu. Zdravotní stav je neustále kontrolován. Naše porodny splňují požadavky na WELFERE (komfort) prasat, mají dostatečný prostor.

Veškerá naše produkce výkrmových prasat je porážena na vlastních jatkách. Chov – křížení je zaměřeno na vysokou zmasilost, což se odráží ve vysoké kvalitě produkovaného masa.

Odpovědní pracovníci

Chov skotu

Milan Drábek
+420 724 806 671

Chov skotu

Jarmila Petrýdesová
+420 724 821 319

Chov prasat

Zuzana Vinklerová
+420 724 131 475

Chov prasat

Klára Štefková
+420 607 008 206
Název projektu:

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti – investice do RV

Název operace:
Investice do zemědělských podniků
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků, záměr g) rostlinná výroba.

Čím se zabýváme

Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků, zemědělskou výrobu, porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků.

Naše služby

výroba a dodávky pekařských výrobků
porážka jatečních zvířat
zemědělské výroba
prodej vlastních výrobků
Projekt: Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti – investice do RV
Název operace: Investice do zemědělských podniků
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků, záměr g) rostlinná výroba.
© 2022 ZD Rosice u Chrasti | Vyrobilo studio
Ochrana osobních údajů
userarrow-circle-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram